skip to Main Content

§1 Kundens forpliktelse
Vedkommende person eller foretak registrert som kunde hos Ansiktsmaler.no er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av Ansiktsmaler.no.
NB!! Alle bilder som benyttes i markedsføring av arrangementet skal godkjennes
av ansiktsmaler.no. Det skal ikke lastes ned bilder fra nettside eller andre sosiale medier. I markedsføringsmateriell skal det opplyses om at Ansiktsmaler.no er aktøren. Feks. Ansiktsmaler.no kommer kl 10-15.

§2 Oppdragsavtale
Avtale om utførelse av oppdrag skal inngås i form av: a) skriftlig bekreftelse på motatt ordrebekreftelse via Tripletex og b) samarbeidsavtale med spesifikk informasjon om oppdraget. Muntlige bestillinger som ikke blir bekreftet skiftlig, skal anses som ugyldige.

§3 Betaling
Ordrebekrefelse blir sendt ut samme dag. Faktura blir sendt ut den første uken i hver mnd.
Kjøper skal betale leverandøren den pris som fremgår av oppdragsavtalen. Prisen skal være fast og eksklusiv merverdiavgift og omfatte alle ytelser og arbeid som er nødvendig for å fullføre oppdraget, og som ikke er særskilt unntatt. Evt endringer som f.eks færre timer må gis snarlig beskjed om til ansiktsmaler.no, og senest 1 uke før oppdraget.

§4 Kjøring
Tur/retur innen sentrum: 150,-
Kjøretillegg for oppdrag utenfor «kjerneområdet» kr 5 pr km. Bompenger og Parkeringsutgifter vil bli fakturert.

§5 Ekspressavgift/Hurtigordre
Ved bestilling under 1 uke 10% tillegg

§6 Avbestilling
Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Ved booking av ansiktsmalere, ballongartister og barnas kreative gjelder følgende
–  2 mnd før oppdraget 50% av totalsum
–  1 mnd før oppdraget Ingen refunsjon.

NB!!
Følgende aktiviteter kan IKKE avbestilles etter godkjent ordrebekreftelse
1) Aktiviteter hvor en har bestilt inn kostymer, produkter etc ene og alene pga det oppdraget. 2) Påskehare, 3) Nissemors pepperkakeverksted. 4) Nissefar.
§7 Force majeur:
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en avtaleforpliktelse i den grad han kan godtgjøre at overholdelse er blitt forhindret på grunn av force majeure.
Hver av partene skal dekke sine omkostninger som følge av force majeure. Leverandøren har ikke krav på vederlag så lenge utførelsen av oppdraget er forhindret som følge av force majeure.
Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om force majeure situasjonen, dens årsak og antatte varighet.

§8 Forsikring
Ansiktsmaler.no har personal og ansvarsforsikring i Gjensidige.

§9 Konfidensialitet
Leverandøren er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

Back To Top